Այսօր: Ուրբաթ, 24 Մայիսի 2024թ.
Իջևանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 119
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԻՋԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
Հաշվետվություններ
 
Ներկայացման ամսաթիվ28/02/2020
ԱնվանումՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ Հ.ՂԱԼՈՒՄՅԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2019Թ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
ՆերկայացնողԻՋԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՀԱՅԿ ՂԱԼՈՒՄՅԱՆ
Ժամանակահատված24/03/2020 - 24/11/2020
Ներկայացվող արդյունքները

ԻջԵՎան համայնքի ղեկավարի տարեկան հաշվետվությունը համայնքի 2019թվականի բյուջեի կատարման մասին

 

Իջևան համայնքի 2019թ բյուջեն կատարվել է 97.1%-ով, այդ  թվում՝ սեփական եկամուտների մասով 100.6%-ով: 2018 թ-ի համեմատ սեփական եկամուտներն աճել են 32,0 մլն դրամով (120,6%):

Հարկային եկամուտների  կատարողականը կազմվել է 102.1%, այդ թվում՝  գույքահարկը կատարվել է 103.6%-ով, որից  ֆիզիկական անձանց վճարումների հաշվին  103.7%-ով, իրավաբանական անձանց վճարումների  հաշվին 102.7%-ով:

Ընդամենը տուրքերը կատարվել են 101.2%-ով, այդ թվում՝ պետական տուրքերի  գծով 98,7%-ով, տեղական տուրքերի գծով 102.8%-ով:

Ոգելից խմիչքների  վաճառքի թույլտվության համար գանձվող տուրքը 2019թ կազմվել է 1705.6 հազար դրամ,  կամ 121.8%:

Գովազդների մասով նախատեսված 3960.0 հազար դրամի փոխարեն  հավաքագրվել է 4142.0 հազար  դրամ կամ 104.6%:

Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի  վաճառքի թույլտվության համար գանձվել է 250.0 հազար  դրամ կամ 83.3%:

Վառելիքաքսայուղերը կատարվել է 100%-ով, շինթույլտվությունը 117.3%:

Ոչ  հարկային եկամուտները կատարվել են 97.5%:

Օտարման առաջադրանքը  կատարվել է 180.8%-ով: Համայնքի բյուջեի ծախսային մասը  կատարվել է 97.7%-ով, այդ թվում  կրթության բնագավառում նախատեսված ծախսումները կատարվել են 100.0%-ով, մշակույթ և սպորտի  բնագավառում 98.9%-ով, աղբահանության և սանմաքրման  ծախսերը՝ 99.7%-ով, ընդհանուր բնույթի  համայնքային ծառայությունները՝ 96,1%-ով:

    Իջևան համայնքում իրականացրած աշխատանքների առումով 2019 թվականը բավականին հագեցած էր: Քաղաքում իրականացվել են ճանապարհների բարեկարգման, հետագայում նաև փողոցների մասնակի ասֆալտապատման, սալիկապատման և փոսալցման աշխատանքներ: Համայնքապետարանի կոմունալ ծառայությունն իրականացրել է ճանապարհի մաքրման, հարթեցման և խճապատման աշխատանքներ։ Բարեկարգման, փոսալցման և խճապատման աշխատանքներ են կատարվել Անկախության 17,19, Բլբուլյան փողոցի  81,  79,  88, 90 շենքերի և «Էվրիկա» զարգացման կենտրոնի բակերում։ Բարեկարգվել է թիվ 3 գերեզմանատուն տանող ճանապարհը։ Իջևան համայնքում, սուբվենցիայի ծրագրով իրականացվել են Բլբուլյան փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ, /310գծմ երկարությամբ, 56,692,181 դրամ/ և Ղարագյոզյան փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքները /380գծմ երկարությամբ, 37,123,248 դրամ/:

Համայնքապետարանի կողմից իրականացվել են Աղստև գետի հունի մաքրման աշխատանքներ  /740,000 դրամ/: Բարեկարգվել են Տերյան, Նալբանդյան, Մայիսի 28 և Չարենցի փողոցները ։ Գանինի փողոցում վերականգնվել է երբեմնի պուրակը /905 քմ,  6,147,049 դրամ/: Տարածքը բարեկարգվել է և սալիկապատվել։  Նոր տեսք է ստացել Ազատամարտիկների հրապարակը։ Տեղադրվել են նոր նստարաններ, աղբամաններ։ Հրապարակում տեղադրվել են նաև նոր լուսատուներ, տնկվել է 10 եղևնի։

        ՀՀ կառավարության կողմից ֆինանսավորվող հրատապ ծրագրի շրջանակներում վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել Իջևանի արվեստի դպրոցում: Ծրագրին իր ֆինանսական ներդրումն է ունեցել Իջևանի համայնքապետարանը։ Վերանորոգվել են արվեստի դպրոցի հին մասնաշենքի բոլոր դասասենյակները, կառուցվել ՝ թեքահարթակ։ <<Տաշիր>> բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ Իջևանում կառուցվել է  նոր նախակրթարան։  <<Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի>> աջակցությամբ Իջևանի թիվ 8 մանկապարտեզի համար կառուցվել է նոր մասնաշենք։ Բարեկարգման աշխատանքներ են կատարվել Իջևանի քաղաքային զբոսայգում, որտեղ տեղադրվել են նաև նոր նստարաններ և աղբամաններ։ Այդ գործընթացը շարունակական է:

       Կանաչ, գեղեցիկ և բարետես քաղաք ունենալու համար համայնքային ենթակայության ՙԻջևանի քաղաքային կոմունալ ծառայություն հիմնարկի ուժերով քաղաքի բոլոր փողոցները մաքրվել են ավելորդ բուսականությունից, էտվել են ծառերն ու թփերը, համալրվել նոր թփատեսակներով և ծառերով։ Անկախության փողոցում տեղադրվել է 120 «Յուկա» տեսակի  թուփ։ Սահմանադրության հրապարակում  և թիվ 3 գերեզմանատանը տեղադրվել են նոր ցայտաղբյուրներ։         Աղբահանությունն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով տարվա  ընթացքում նոր աղբամաններ են տեղադրվել քաղաքի բանուկ հատվածներում։ Մաքրվել է աղբավայրի շրջակայքը, կատարվել հողածածկման աշխատանքներ:

       Տարվա ընթացքում իրականցվել են լուսավորության ցանցի վերանորոգման և կառուցման աշխատանքներ: Լուսավորության նոր ցանց է կառուցվել Ասլանյան, Մետաղագործների, Ս. Օհանյան, Բլբուլյան, Նալբանդյան և Չարենցի փողոցներումՙ, ավելի քան 800 լամպեր փոխարինվել են «Լեդ» տիպի էներգախնայող լուսատուներով; Ամբողջությամբ լուսավորվել է շատրվանների հրապարակը: Նոր արտաքին լուսավորություն է ստացել Իջևանի համայնքապետարանի շենքը։       Համայնքում անվտանգ երթևեկությունն ապահովելու նպատակով քաղաքում տեղադրվել են նոր ճանապարհային նշաններ, կատարվել հետիոտն անցումների գծանշումներ:

2019թ կատարվել են ՝

-   աճուրդային ձևով հողամասերի օտարում՝ 29 հատ,

-   մրցութային ձևով հողամասերի տրամադրում՝ 35 հատ,

-   տնատիրությունների և օբյեկտների հասցեավորումներ՝-292 հատ,

-   բնակելի կառուցապատման հողամասերի և շինությունների հիմքերի  վերականգնում ,,Իրավունք  հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական  բնակելի տների'' օրենքին համաձայն՝ 88 հատ,

-   հողամասերի և ինքնակամ կառույցների համայնքային սեփականության  ճանաչում՝  76 հատ,

-   հողամասերի սահմանների ճշտում՝ 57 հատ,

-   հողամասերի կառուցապատման իրավունքի համաձայնեցում՝ 34 հատ,

-   հողամասերի ընդլայնում՝1  հատ,

-   անհատական բնակելի տների 300.0քմ –ից ավել հողամասերի ուղղակի վաճառք՝ 2 հատ,

-   ինքնակամ կառույցների օտարում՝ 67 հատ,

-   նախապատվության իրավունքով ուղղակի վաճառք՝ 9 հատ,

-   գույքի անհատույց օտարում՝ 11 հատ,

-   կառուցապատման իրավունքով հողամասի տրամադրման՝  20 հատ,

-   ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների տրամադրում՝ 36 հատ,

-   շինարարության և քանդման թույլտվությունների  տրամադրում ՝ 43 հատ,

-   շինարարության շահագործման փաստագրման  ակտերի տրամադրում՝ 23 հատ

-   հողահատկացման հիմքերի վերականգնում` 2 հատ

-   գործառնական նշանակության փոխում` 89 հատ

հատուկ կարգավորման օբյեկտների փաստաթղթերի կազմում՝ 17 հատ:

2019 թվականին ներքին աուդիտի բաժնի կողմից համայնքապետարանի աշխատակազմի բաժիններում և ենթակա կազմակերպություններում իրականացվել է 9 աուդիտորական առաջադրանք, որի արդյունքում կազմվել է համապատասխան հաշվետվություններ:   

Աուդիտի արդյունքում հայտնաբերված խախտումները իրազեկվել են իրավասու պաշտոնատար անձանց և տրվել են համապատասխան ցուցումներ այն վերացնելու և ապագայում նույնը չկրկնելու կապակցությամբ: Վերը նշված հաշվետվությունները քննարկվել է նաև ներքին աուդիտի կոմիտեի նիստերի ընթացքում:

Ներքին աուդիտի կողմից համայնքապետարանում և ենթակայության կազմակերպություններում պարբերաբար իրականացվել են  խորհրդատվություններ՝ կապված օրենքների և նրանցում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ:

     Ձեռքբերումներ կան նաև մշակույթի և սպորտի  ոլորտներում: 2019թ-ին կազմակերպվել են բազմաթիվ միջոցառումներ` նվիրված Հանրապետության տոն և հիշատակի օրերին, ավանդական և եկեղացական հանդիսություններին, համայնքային կարևոր իրադարձություններին: Միջոցառումները կազմակերպվել են արվեստի դպրոցի, երաժշտական դպրոցի, մշակույթի տան, «Ավանդույթ» ՀՈԱԿ-ի, պատկերասրահի և թանգարանի ուժերով, համայնքապետարանի անմիջական աջակցությամբ ու ղեկավարությամբ:

      Հայ բանաստեղծ Հովհ. Թումանյանի և մեծն Կոմիտասի  ծննդյան 150-ամյակի կապակցությամբ միջոցառումներ են կազմակերպվել համայնքի բոլոր կրթամշակութային կառույցներում: Մեծ շուքով նշվել են նաև «Եվրոպայի օր» և «Քաղաքացու օր» միջոցառումները:

      Տարվա ընթացքում քաղաքի երաժշտական դպրոցներում կազմակերպվել են դասական և ժողովրդական երաժշտության մի շարք համերգներ՝ աշակերտների և ուսուցիչների մասնակցությամբ: Կազմակերպվել են ցուցահանդեսներ Իջևանի արվեստի դպրոցում, «Վերնատուն» պատկերասրահում և պատմաերկրագիտական թանգարանում: Երաժշտական և արվեստի դպրոցների սաները մասնակցել են մի շարք հանրապետական և միջազգային մրցույթ-փառատոների և զբաղեցրել 1-3 պատվավոր տեղերը:

     Իջևանի միջնակարգ երաժշտական դպրոցի ժողգործիքների համույթը տարվա ընթացքում կազմակերպել է անվճար համերգներ քաղաքում, զորամասերում և սահմանամերձ համայնքներում: Թիվ 1 մանկապարտեզի սաները «Սպորտլանդիա-2019»  մրցույթի մարզային փուլում գրավել են առաջին պատվավոր տեղը:

      Իջևանի մարզադպրոցում ևս արձանագրվել են հաջողություններ: Տարվա ընթացքում մեր մարզիկները մասնակցել են ֆուտբոլի, փետրագնդակի, սամբո-ըմբշամարտի, ազատ ոճ ըմբշամարտի, բռնցքամարտի հանրապետական և միջազգային առաջնությունների՝ արժանացել 1-3 պատվավոր տեղերի: Մարզադպրոցի սան Արեն Իսրայելյանը ազատ ոճի ըմբշամարտի Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունում գրավել է չեմպիոնի տիտղոսը: Նման հաջողություն համայնքում արձանագրվել է 17 տարի առաջ:  Հրայր Ալիխանյանը՝ նույն մարզաձևով Հայաստանի մեծահասակների առաջնությունում դարձել է չեմպիոն: Թբիլիսիում կայացած ազատ ոճի ըմբշամարտի վետերանների աշխարհի առաջնության 78կգ քաշային կարգում Լևոն Ասատրյանը դարձել է աշխարհի չեմպիոն։ Տարեվերջին, ինչպես  միշտ, ընտրվել են մարզադպրոցի 10 լավագույն մարզիկներ և մարզիչներ,  ովքեր խրախուսվել են դրամական պարգևներով::

Դրամական պարգևների են արժանացել նաև մշակույթի տան թատերական խմբակի սաները, ովքեր տարվա ընթացքում քաղաքի դպրոցների և մանկապարտեզների սաների համար կազմակերպել են անվճար թատերական ներկայացումներ։

Տարեվերջին կազմակերպվել է ամանորյա տոնական միջոցառումների շարք, որն ամփոփվել է տոնական համերգով։ Քաղաքի հանրակրթական դպրոցների 1-4 դասարանի և  նախակրթական հաստատությունների սաներին տրվել են ամանորյա նվերներ։ Դրամական աջակցություն են ստացել զոհված ազատամարտիկների ընտանիքները։

 

Կից փաստաթղթեր
ՓաստաթուղթՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ք.Իջևան, Երևանյան 6
060800094
ijevanmunicipality@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53000514@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԻՋԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 209
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner